News

Aksjonærinformasjon, februar 2018

  Ny aksjonærinformasjon er nå lagt ut på Intranettet.  Vennligst Log In. New shareholder information available on the Intranet.  Please Log in.   ...

Aksjonærinformasjon pr 23.11.2017.

 Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.   New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version. ...

Protokoll fra generalforsamling 2017

  Protokoll fra generalforsamling 2017 lagt ut paa intranett.  Logg inn. Protocol from AGM is available on the intranet. Norwegian language only. Please log in.
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)