News

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

  Generalforsamling 2020 vil bli avholdt 29. juni kl 1200.  Innkalling er postlagt og dokumenter ligger tilgjenglig på Intranett. Log Inn. AGM 2020 will be held on June 29th at 1200 hr ...

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

  Det vil bli avholdt ordinær Generalforsamling i Norpalm AS mandag 29. juni kl 1200.  Innkalling postlegges i morgen, 12. juni.   AGM 2020 for Norpalm AS will be on June 29th at ...

New Chairman of the Board of Norpalm AS

   The Board of Directors of Norpalm AS herewith informs all shareholders that on January 12th, 2020 Mr. Truls Eriksen has handed in his resignation as chairman of the Board of Directors of Norpa ...
Commodity Prices NOTC/Family&Friends