News

Protokoll fra Generalforsamling 2016

  Ligger utlagt på intranett.  Log In.   Protocol from AGM 2016 is awailable on the Internett.  Please Log In.

NGL May performance

 Good FFB volumes continued in May, in particular from the estate. OER exceeded 18% for the month, the best result ever. The result for May came out close to budget. CPO prices have dropped to below US ...

Generalforsamling 2016

 Generalforsamling 2016 avholdes 16. juni kl 1530. Innkalling postlegges 30.05.16.  Aksjonærer som ikke kan møte fra, bes sende fullmakt i god tid.  Fullmaktsskjema er vedl ...
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)