News

NGL 2017 March performance

 March: NGL recorded record volumes as far as FFB processed were concerned. So far, Q1 result is well ahead of budget. However, both CPO and PKO prices are under pressure, CPO now below the 2017 budget ...

Protokoll fra Generalforsamling 2016

  Ligger utlagt på intranett.  Log In.   Protocol from AGM 2016 is awailable on the Internett.  Please Log In.

Generalforsamling 2016

 Generalforsamling 2016 avholdes 16. juni kl 1530. Innkalling postlegges 30.05.16.  Aksjonærer som ikke kan møte fra, bes sende fullmakt i god tid.  Fullmaktsskjema er vedl ...
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)