News

New shareholder information published, December 2019. Log in to Intranet. Ny aksjonærinformasjon, Desember 2019. Log in til Intranet

 

Protokoll fra GF 2019 på Intranet. Protocol AGM 2019 on the Intranet. Please log in.

 

Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

  Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlagt 6. juni.  Dokumentene ligg ...
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)