News

A milestone for Norpalm AS and for NGL

  Oslo 15th October 2018   Norpalm receives  titles to land in Ghana   The NOPA board an NGL management have been working diligently to resolve the long-standin ...

Protokoll fra EGF, september 2018, (Protocol EGM September 2018)

  Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i september er nå tilgjengelig på Intranet.  Logg Inn  (Protocol from EGM September 2018 is now available on the Intrane ...

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling (Notice of an Extraordinary General Meeting)

  Dokumenter lagt ut på Intranett.  Log In (Documents available on the Intranet. Log In)
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)