News

Aksjonærinfo mars 2018

  Aksjonærinformasjon pr mars 2018 er nå tilgjengelig på Intranett.  Log In     Shareholder information per March 2018 is available on the Intranet.  Pleas ...

Aksjonærinformasjon, februar 2018

  Ny aksjonærinformasjon er nå lagt ut på Intranettet.  Vennligst Log In. New shareholder information available on the Intranet.  Please Log in.   ...

Aksjonærinformasjon pr 23.11.2017.

 Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.   New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version. ...
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)