News

AKSJETRANSAKSJONER

 Pr. 26. mai 2017 har i underkant av 3 mill. aksjer (ca. 10%) skiftet eier, til tross for at de aller fleste av eierne allerede har avgitt annen ugjenkallelig og rettslig sett bindende salgsfullmakt.&n ...

NY, OPPDATERT INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

 OPPDATERT 26. MAI 2017 KL. 1100: STYRET I NOPA VIL BEHANDLE DEN ENDELIGE AVTALEN MED SELSKAPET SOM VURDERER NORPALM  I LØPET AV KORT TID. VED POSITIVT VEDTAK FÅR SAM ...

VIKTIG INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

   Viktig melding:   Det har kommet administrasjonen for øret at noen av våre aksjonærer har mottatt tilbud om salg av sine NOPA aksjer for kr. 1.70. Vi må ...