VIKTIG INFORMASJON TIL AKSJON∆RENE

(Sist oppdatert: 08.05.2017)

 

Viktig melding:

 

Det har kommet administrasjonen for øret at noen av våre aksjonærer har mottatt tilbud om salg av sine NOPA aksjer for kr. 1.70. Vi må derfor gjøre uttrykkelig oppmerksom på at de av aksjonærene som avga fullmakt til kr. 1,65 har avgitt en bindende og ugjenkallelig salgsfullmakt. Salg til kr. 1,70 er således ikke mulig så lenge den pågående salgsprosessen pågår. Ny info til samtlige aksjonærer forventes utsendt om ca. 1 uke.

 

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)