AKSJETRANSAKSJONER

(Sist oppdatert: 27.05.2017)

Pr. 26. mai 2017 har i underkant av 3 mill. aksjer (ca. 10%) skiftet eier, til tross for at de aller fleste av eierne allerede har avgitt annen ugjenkallelig og rettslig sett bindende salgsfullmakt. 

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)