Aksjonśrinformasjon pr 23.11.2017.

(Sist oppdatert: 23.11.2017)

Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.

 

New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version.

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)