Aksjonśrinformasjon, februar 2018

(Sist oppdatert: 12.02.2018)

 Ny aksjonærinformasjon er nå lagt ut på Intranettet.  Vennligst Log In.

New shareholder information available on the Intranet.  Please Log in.

 

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)