Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

(Sist oppdatert: 06.06.2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlegges senest tirsdag 11. juni.  Dokumentene vil som tidligere bli gjordt tilgjengelig på Intranett.  Pålogingsinformasjon opplyses i innkallingsbrevet. (AGM for Norpalm AS will be held on June 25th at 1200.  Venue: Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand. The invitation letter will be mailed latest by June 11th.  The documents will be published on the Intranet.  Log on information will follow in the invitation letter).

 

 

 

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)