Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

(Sist oppdatert: 10.06.2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlagt 6. juni.  Dokumentene ligger tilgjengelig på Intranett.  Pålogingsinformasjon opplyses i innkallingsbrevet. (AGM for Norpalm AS will be held on June 25th at 1200.  Venue: Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand. The invitation was mailed on June 6th. The documents are published on the Intranet.  Log on information is available in the invitation letter).

 

 

 

Share on Twitter
Commodity Prices NOTC/Family&Friends