News

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling (Notice of an Extraordinary General Meeting)

  Dokumenter lagt ut på Intranett.  Log In (Documents available on the Intranet. Log In)

Reparasjons Emisjon (Repair Issue)

  Dokumenter utlagt på Intranett.  Log In (Documents available on the Intranett.  Log In)    

Protokoll fra EGF, Juli 2018 (Protocol EGM, July 2018)

  Protokoll fra EGF, Juli 2018 er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.  (Protocol from EGM, July 2018 is published on the Intranet. Please Log in.  
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)