News

Aksjonærinformasjon pr 23.11.2017.

 Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.   New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version. ...

Protokoll fra generalforsamling 2017

  Protokoll fra generalforsamling 2017 lagt ut paa intranett.  Logg inn. Protocol from AGM is available on the intranet. Norwegian language only. Please log in.

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

 OPPDATERT 23. JUNI 2017: I GENERALFORSAMLINGEN SOM BLE AVHOLDT 20. JUNI 2017 BLE FØLGENDE STYRE INNVALGT MED STØTTE FRA 59% AV FREMMØTTE, STEMMEBERETTIGETE AKSJER: TRULS ER ...
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)