INFORMASJON TIL AKSJON∆RENE

(Sist oppdatert: 23.06.2017)

OPPDATERT 23. JUNI 2017: I GENERALFORSAMLINGEN SOM BLE AVHOLDT 20. JUNI 2017 BLE FØLGENDE STYRE INNVALGT MED STØTTE FRA 59% AV FREMMØTTE, STEMMEBERETTIGETE AKSJER: TRULS ERIKSEN, LARS BERGE ANDERSEN OG KJELL HELGE GODTFREDSEN. 41% STEMTE FOR AT DET SITTENDE STYRET SKULLE FORTSETTE. HELE 80% AV STEMMEBERETTIGETE AKSJER VAR ENTEN TILSTEDE I GENERALFORSAMLINGEN ELLER REPRESENTERT VED FULLMEKTIG.

DEN GODKJENTE SALGS- OG KJØPSAVTALEN BLE REDEGJORT FOR BÅDE AV AVTROPPENDE STYREFORMANN SCHØNBERG SAMT EN REPRESENTANT FOR KJØPERSELSKAPET (SOM MØTTE MED FULLMAKT FRA TO NOPA AKSJONÆRER). KJØPERSELSKAPET GJENNOMFØRER NÅ AVTALEN IHHT. STYREVEDTAKENE.

OPPDATERT 10. JUNI 2017: STYRET I NORPALM AS VEDTOK I MØTE 8. JUNI 2017 Å GODKJENNE SALGS- OG KJØPSAVTALEN MED SELSKAPET SOM VURDERER NORPALM.

"ALT I ALT ER JEG FORNØYD MED INNHOLDET I AVTALEN", SIER STYREFORMANN PER SCHØNBERG. "KONSEKVENSENE UTEN AVTALE VILLE BLITT SVÆRT UOVERSIKTLIGE MED BETYDELIG RISIKO FOR REDUSERTE AKSJONÆRVERDIER". NÆRMERE INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE VIL BLI UTSENDT UMIDDELBART ETTER GENERALFORSAMLINGEN 20. JUNI 2017.

 

 

 

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)