Generalforsamling 2016

(Sist oppdatert: 29.05.2016)

 Generalforsamling 2016 avholdes 16. juni kl 1530. Innkalling postlegges 30.05.16.  Aksjonærer som ikke kan møte fra, bes sende fullmakt i god tid.  Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

 

 Annual general meeting 2016 will be held on June 16th at 1530.  Invitation for the AGM will be posted on 30.05.16.  If not attending, shareholders are requested to fill in the Power of Attorney form which is enclosed with the invitation.

Share on Twitter
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)