Protokoll fra generalforsamling 2020 er lagt ut på Intranet. (Protocol from AGM 2020 is now available on the Intranet)

 ( 29.07.2020 )

Nytt passord for Intranet (Change of password - Intranet)

 Vi gjør oppmerksom på at passord for pålogging til Intranettet er endret.  Aksjonærer vil få oppgitt nytt passord ved å henvende seg til  post@n ...

 ( 23.07.2020 )

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

 Generalforsamling 2020 vil bli avholdt 29. juni kl 1200.  Innkalling er postlagt og dokumenter ligger tilgjenglig på Intranett. Log Inn. AGM 2020 will be held on June 29th at 1200 hr ...

 ( 14.06.2020 )

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

 Det vil bli avholdt ordinær Generalforsamling i Norpalm AS mandag 29. juni kl 1200.  Innkalling postlegges i morgen, 12. juni.   AGM 2020 for Norpalm AS will be on June 29th at ...

 ( 11.06.2020 )

New Chairman of the Board of Norpalm AS

  The Board of Directors of Norpalm AS herewith informs all shareholders that on January 12th, 2020 Mr. Truls Eriksen has handed in his resignation as chairman of the Board of Directors of Norpa ...

 ( 24.01.2020 )

New shareholder information published, December 2019. Log in to Intranet. Ny aksjonærinformasjon, Desember 2019. Log in til Intranet

 ( 20.12.2019 )

Protokoll fra GF 2019 på Intranet. Protocol AGM 2019 on the Intranet. Please log in.

 ( 10.08.2019 )

Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlagt 6. juni.  Dokumentene ligg ...

 ( 10.06.2019 )

Protokoll fra EGF, mars 2019. (Protocol from EGM March 2019)

 Log in på Intranettet (Please log in to the Intranet)

 ( 12.03.2019 )

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. mars 2019 (Extraordinary General Meeting on March 8th 2019)

 Mer informasjon på Intranettet.  Vennligst log in.  (More info on the Intranet.  Please Log In)    

 ( 28.02.2019 )