Protokoll fra GF 2019 på Intranet. Protocol AGM 2019 on the Intranet. Please log in.

 ( 10.08.2019 )

Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlagt 6. juni.  Dokumentene ligg ...

 ( 10.06.2019 )

Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlegges senest tirsdag 11. juni. &nbs ...

 ( 06.06.2019 )

Protokoll fra EGF, mars 2019. (Protocol from EGM March 2019)

 Log in på Intranettet (Please log in to the Intranet)

 ( 12.03.2019 )

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. mars 2019 (Extraordinary General Meeting on March 8th 2019)

 Mer informasjon på Intranettet.  Vennligst log in.  (More info on the Intranet.  Please Log In)    

 ( 28.02.2019 )

A milestone for Norpalm AS and for NGL

 Oslo 15th October 2018   Norpalm receives  titles to land in Ghana   The NOPA board an NGL management have been working diligently to resolve the long-standin ...

 ( 16.10.2018 )

Protokoll fra EGF, september 2018, (Protocol EGM September 2018)

 Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i september er nå tilgjengelig på Intranet.  Logg Inn  (Protocol from EGM September 2018 is now available on the Intrane ...

 ( 27.09.2018 )

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling (Notice of an Extraordinary General Meeting)

 Dokumenter lagt ut på Intranett.  Log In (Documents available on the Intranet. Log In)

 ( 05.09.2018 )

Reparasjons Emisjon (Repair Issue)

 Dokumenter utlagt på Intranett.  Log In (Documents available on the Intranett.  Log In)    

 ( 05.09.2018 )

Protokoll fra EGF, Juli 2018 (Protocol EGM, July 2018)

 Protokoll fra EGF, Juli 2018 er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.  (Protocol from EGM, July 2018 is published on the Intranet. Please Log in.  

 ( 23.07.2018 )

Ekstraordinær Generalforsamling 19. July. Extraordinary General Meeting July 19th.

 Ekstraordinær Generalforsamling avholdes 19 Juli.  Dokumenter sendt pr post og lagt ut på Intranett.  Extraordinary General Meeting July 19th. Documents are sent by mail an ...

 ( 10.07.2018 )

Protokoll fra Generalforsamling 2018

 Protokoll fra generalforsamling 2018 utlagt på intranett. Logg inn.  Protocol from AGM 2018 available on the Internet. Please Log In  

 ( 21.06.2018 )

Protokoll fra EGF, mai 2018

 Protokoll fra EGF er lagt ut på Intranet. Protocol from EGM is published on the Intranet. (Norwegian version only) Please Log In  

 ( 05.06.2018 )

Avholdes 1. juni kl 1800 i Kristiansand.  Innkalling postlegges i morgen.  Dokumenter er lagt ut på intranett.  Påloggingsinformasjon finnes i innkallingsbrevet.  

Annual General Meeting will be held in Kristiansand on June 1st at 1800.  Invitation letter will be mailed tomorrow.  Documents are published on the intranet.  Please Log In.

 ( 15.05.2018 )
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norpalm AS Dato 14.05.2018. Informasjon er lagt på intranettet og påloggingsinformasjon følger innkallingsbrevet.
 ( 07.05.2018 )

Aksjonærinfo mars 2018

 Aksjonærinformasjon pr mars 2018 er nå tilgjengelig på Intranett.  Log In     Shareholder information per March 2018 is available on the Intranet.  Pleas ...

 ( 06.03.2018 )

Aksjonærinformasjon, februar 2018

 Ny aksjonærinformasjon er nå lagt ut på Intranettet.  Vennligst Log In. New shareholder information available on the Intranet.  Please Log in.   ...

 ( 12.02.2018 )

Aksjonærinformasjon pr 23.11.2017.

Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.   New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version. ...

 ( 23.11.2017 )

Protokoll fra generalforsamling 2017

 Protokoll fra generalforsamling 2017 lagt ut paa intranett.  Logg inn. Protocol from AGM is available on the intranet. Norwegian language only. Please log in.

 ( 06.07.2017 )

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

OPPDATERT 23. JUNI 2017: I GENERALFORSAMLINGEN SOM BLE AVHOLDT 20. JUNI 2017 BLE FØLGENDE STYRE INNVALGT MED STØTTE FRA 59% AV FREMMØTTE, STEMMEBERETTIGETE AKSJER: TRULS ER ...

 ( 23.06.2017 )

Generalforsamling 2017

 Dokumenter til generalforsamling 2017 er nå lagt ut på intranett.  Logg inn med brukernavn og passord. Innkallingen er postlagt idag, men grunnet pinse kan det drøye noen ...

 ( 02.06.2017 )

AKSJETRANSAKSJONER

Pr. 26. mai 2017 har i underkant av 3 mill. aksjer (ca. 10%) skiftet eier, til tross for at de aller fleste av eierne allerede har avgitt annen ugjenkallelig og rettslig sett bindende salgsfullmakt.&n ...

 ( 27.05.2017 )

VIKTIG INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

  Viktig melding:   Det har kommet administrasjonen for øret at noen av våre aksjonærer har mottatt tilbud om salg av sine NOPA aksjer for kr. 1.70. Vi må ...

 ( 08.05.2017 )

NGL 2017 March performance

March: NGL recorded record volumes as far as FFB processed were concerned. So far, Q1 result is well ahead of budget. However, both CPO and PKO prices are under pressure, CPO now below the 2017 budget ...

 ( 16.04.2017 )

Protokoll fra Generalforsamling 2016

 Ligger utlagt på intranett.  Log In.   Protocol from AGM 2016 is awailable on the Internett.  Please Log In.

 ( 18.06.2016 )

 Generalforsamling 2016 avholdes 16. juni kl 1530. Innkalling postlegges 30.05.16.  Aksjonærer som ikke kan møte fra, bes sende fullmakt i god tid.  Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

 

 ( 29.05.2016 )

New boiler and steam turbine

 Commissioning of NGL´s new 20 mt. boiler, steam turbine and switchgear panel will take place this week under supervision of the suppliers.  Tis NOK 20 mill. investment will further en ...

 ( 03.03.2016 )

Land update

 After numerous meetings with key decision makers - incl. HE Mahama - Lands Commission has confirmed in writing that "Norpalm has the rights to use the subject land for your plantations pend ...

 ( 25.09.2015 )
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)