Aksjonærinformasjon pr 23.11.2017.

Ny aksjonærinformasjon er lagt ut på Intranett.  Vennligst Log In.   New shareholder information is now avaliable on the Intranett.  Please Log In for an english version. ...

 ( 23.11.2017 )

Protokoll fra generalforsamling 2017

 Protokoll fra generalforsamling 2017 lagt ut paa intranett.  Logg inn. Protocol from AGM is available on the intranet. Norwegian language only. Please log in.

 ( 06.07.2017 )

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

OPPDATERT 23. JUNI 2017: I GENERALFORSAMLINGEN SOM BLE AVHOLDT 20. JUNI 2017 BLE FØLGENDE STYRE INNVALGT MED STØTTE FRA 59% AV FREMMØTTE, STEMMEBERETTIGETE AKSJER: TRULS ER ...

 ( 23.06.2017 )

Generalforsamling 2017

 Dokumenter til generalforsamling 2017 er nå lagt ut på intranett.  Logg inn med brukernavn og passord. Innkallingen er postlagt idag, men grunnet pinse kan det drøye noen ...

 ( 02.06.2017 )

AKSJETRANSAKSJONER

Pr. 26. mai 2017 har i underkant av 3 mill. aksjer (ca. 10%) skiftet eier, til tross for at de aller fleste av eierne allerede har avgitt annen ugjenkallelig og rettslig sett bindende salgsfullmakt.&n ...

 ( 27.05.2017 )

VIKTIG INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

  Viktig melding:   Det har kommet administrasjonen for øret at noen av våre aksjonærer har mottatt tilbud om salg av sine NOPA aksjer for kr. 1.70. Vi må ...

 ( 08.05.2017 )

NGL 2017 March performance

March: NGL recorded record volumes as far as FFB processed were concerned. So far, Q1 result is well ahead of budget. However, both CPO and PKO prices are under pressure, CPO now below the 2017 budget ...

 ( 16.04.2017 )

Protokoll fra Generalforsamling 2016

 Ligger utlagt på intranett.  Log In.   Protocol from AGM 2016 is awailable on the Internett.  Please Log In.

 ( 18.06.2016 )

 Generalforsamling 2016 avholdes 16. juni kl 1530. Innkalling postlegges 30.05.16.  Aksjonærer som ikke kan møte fra, bes sende fullmakt i god tid.  Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

 

 ( 29.05.2016 )

New boiler and steam turbine

 Commissioning of NGL´s new 20 mt. boiler, steam turbine and switchgear panel will take place this week under supervision of the suppliers.  Tis NOK 20 mill. investment will further en ...

 ( 03.03.2016 )

Land update

 After numerous meetings with key decision makers - incl. HE Mahama - Lands Commission has confirmed in writing that "Norpalm has the rights to use the subject land for your plantations pend ...

 ( 25.09.2015 )
Commodity Prices Netfonds - OTC (B-list)