Dokumenter til Generalforsamling 2024. (Docs to the AGM 2024)

 Dokumenter til Generalforsamlingen  2024 i Norpalm AS er nå lagt ut på Intranettet.  Vennligst log in. Documents to the AGM 2024 in Norpalm AS is now published on the Intr ...

 ( 13.06.2024 )

Dokumenter generalforsamling 2024 (Documents to the AGM 2024)

 Dokumentene til generalforsamlingen vil bli publisert i løpet av morgendagen 13.06.24.   (Documents to the AGM will be published tomorrow 13.06.24).

 ( 12.06.2024 )

Generalforsamling 2024 (AGM 2024)

 Generalforsamling for Norpalm AS vil bli avholdt 26. juni 2024 kl 1100.  Innkalling vil bli postlagt idag, 11. juni. (AGM for Norpalm AS will be held on June 26th 2024 at 1100.  Invita ...

 ( 11.06.2024 )

Informasjon til aksjonærer (Shareholder information)

 Oppdatering fra NGL, siste halvår 2023.  Log in på intranettsiden. (An update from NGL for 2nd half of 2023, pls log in to Intranet)

 ( 31.01.2024 )

Protokoll fra Generalforsamling 2023 (Minutes AGM 2023)

 Protokoll er lagt ut på Intranettet, log inn (Minutes on the Intranet, pls log in)

 ( 13.07.2023 )

Dokumenter til Generalforsamling 2023. Log in til intranettet. Documents to AGM 2023. Log in to the Intranet.

 Dokumenter til generalforsamling 2023 er nå lagt ut på intranettet.  Vennligst log in. Documents to the AGM 2023 is now available on the Intranet.  Pls log in. ...

 ( 27.06.2023 )

Forsinkede dokumenter Generalforsamling. (Delayed documents AGM)

  Grunnet pålagt skifte av revisor i Ghana hvert 7 år, opplever vi at Deloitte som ny revisor, trengte ekstra tid for å fullføre revisjonsrapporten for NGL. Vi har motta ...

 ( 15.06.2023 )

Generalforsamling torsdag 29.juni 2023

 Vi har nå fått revisjonsrapport fra Deloitte in Ghana.  Vi håper å kunne legge ut dokumenter til Generalforsamlingen i løpet av morgendagen, 27. juni.  W ...

 ( 26.06.2023 )

Generalforsamling 2023 (AGM 2023)

 Generalforsamling 2023 for Norpalm AS vil bli holdt den 29. juni.  Innkalling postlegges 8. Juni og dokumenter til generalforsamlingen vil publiseres på Intranettet den 14. juni. (AGM ...

 ( 08.06.2023 )

Viktig informasjon om skattemelding 2022 (Important information re Tax return 2022)

 Brev er sendt til all aksjonærer med informasjon om feil i aksjeoppgaven for 2022.  Formuesverdien for aksjen er feilaktig oppført medl kr 0.  Rett beløp skal v&ael ...

 ( 16.03.2023 )

Aksjonærinformasjon februar 2023. Shareholder info February 2023

 Log inn på Intranett.   Pls log in to Intranet.

 ( 13.02.2023 )

Protokoll fra Generalforsamling 2022 (Minutes AGM 2022)

 Dokumntet er lagt ut på Intranett.  Logg på.  The document is published on the Intranet, please log on.

 ( 14.08.2022 )

Generalforsamling 2022 (AGM 2022)

 Generalforsamling 2022 vil bli avholdt 27. juni  kl 1030.  Generalforsamlingen bli avholdt elektronisk via telekonferanse, ZOOM. Innkalling er postlagt 9. juni, og dokumentene til gene ...

 ( 10.06.2022 )

Aksjonærinformasjon, Shareholder information.

Aksjonærinformasjon januar 2022, log inn på Intranett.   Shareholder information January 2022, Pls log on to Intranet.

 ( 28.01.2022 )

Protokoll fra Generalforsamling 2021 (Protocol AGM 2021)

 Protokoll fra Generalforsamling 2021 er nå lagt ut på Intranet.  Logg inn.  Minutes AGM 2021 is published on the Intranet, pls log in.  

 ( 14.09.2021 )

Generalforsamling 2021 (Annual General Meeting 2021)

 Generalforsamling 2021 vil bli avholdt 27. august kl 1000.  Som forrige år vil generalforsamlingen bli avholdt elektronisk via telekonferanse, ZOOM. Innkalling er postlagt og dokument ...

 ( 12.08.2021 )

Utsatt Generalforsamling 2021 - AGM 2021 delayed.

    På grunn av Covid 19 pandemien, er revisjonsrapporten fra Norpalm Ghana Ltd blitt forsinket.  Dette medfører at Generalforsamlingen 2021 for Norpalm AS ...

 ( 08.06.2021 )

Protokoll fra generalforsamling 2020 er lagt ut på Intranet. (Protocol from AGM 2020 is now available on the Intranet)

 ( 29.07.2020 )

FEBRUARY 2021, SHAREHOLDER INFORMATION

 Shareholder information February 2021 is available on the Intranet.  Please log in Aksjonærinformasjon for Februar 2021 er nå lagt ut på Intranet.  Log in. ...

 ( 08.02.2021 )

Nytt passord for Intranet (Change of password - Intranet)

 Vi gjør oppmerksom på at passord for pålogging til Intranettet er endret.  Aksjonærer vil få oppgitt nytt passord ved å henvende seg til  post@n ...

 ( 23.07.2020 )

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

 Generalforsamling 2020 vil bli avholdt 29. juni kl 1200.  Innkalling er postlagt og dokumenter ligger tilgjenglig på Intranett. Log Inn. AGM 2020 will be held on June 29th at 1200 hr ...

 ( 14.06.2020 )

Generalforsamling 2020 (AGM 2020)

 Det vil bli avholdt ordinær Generalforsamling i Norpalm AS mandag 29. juni kl 1200.  Innkalling postlegges i morgen, 12. juni.   AGM 2020 for Norpalm AS will be on June 29th at ...

 ( 11.06.2020 )

New Chairman of the Board of Norpalm AS

  The Board of Directors of Norpalm AS herewith informs all shareholders that on January 12th, 2020 Mr. Truls Eriksen has handed in his resignation as chairman of the Board of Directors of Norpa ...

 ( 24.01.2020 )

New shareholder information published, December 2019. Log in to Intranet. Ny aksjonærinformasjon, Desember 2019. Log in til Intranet

 ( 20.12.2019 )

Protokoll fra GF 2019 på Intranet. Protocol AGM 2019 on the Intranet. Please log in.

 ( 10.08.2019 )

Generalforsamling 2019 (AGM 2019)

 Det vil bli avholdt Generalforsamling i Norpalm AS den 25. juni kl 1200 hos Revisjon Sør, Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand.  Innkalling postlagt 6. juni.  Dokumentene ligg ...

 ( 10.06.2019 )

Protokoll fra EGF, mars 2019. (Protocol from EGM March 2019)

 Log in på Intranettet (Please log in to the Intranet)

 ( 12.03.2019 )

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. mars 2019 (Extraordinary General Meeting on March 8th 2019)

 Mer informasjon på Intranettet.  Vennligst log in.  (More info on the Intranet.  Please Log In)    

 ( 28.02.2019 )
This website uses cookies to store information on your computer which will help to customize your interactions with us and provide you with a better browsing experience. You may delete and block cookies from this site, but parts of the site may not function as a result. Furthermore we wish to use Google Analytics for tracking visitor statistics.